Kwaliteit

Het SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Musselhorst. De gegevens 
zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een 
toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en 
genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naar het SchoolVenster.

Documenten