Zorg

OPRON Expertise Team (OET)

Alle scholen van Scholengroep OPRON stellen in hun onderwijs de behoefte van de kinderen 

centraal. Voor het bepalen van passende ondersteuning van het kind kan elke school een 

beroep doen op het OPRON Expertise Team (OET). Meer informatie over passend onderwijs bij 

onze scholen en het OET vindt u op de website van Scholengroep OPRON.