Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van nieuwe leerlingen. In deze gids geven we u een indruk van onze school en wat u van onze school mag verwachten.

Scholen verschillen in werkwijze,  sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Deze schoolgids kan ouders helpen bij het bewust kiezen van een school voor hun kind(eren).  Een belangrijke keuze,  want u vertrouwt uw kind vele jaren toe aan de zorg van de school. De schoolgids wordt jaarlijks opgesteld. De medezeggenschapsraad heeft met de schoolgids ingestemd. Daarop heeft het bevoegd gezag de schoolgids vastgesteld. De inspectie toetst of de schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.

De schoolgids wordt eenmalig uitgereikt aan alle ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen de schoolgids bij de inschrijving van hun kind(eren). Het jaarlijks deel wordt ieder jaar geactualiseerd; u krijgt hiervan dus steeds een nieuw exemplaar. De overige delen dient u te bewaren! Indien nodig worden ook het tweede en/of het derde deel vervangen.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gids u slechts een indruk kan geven. Wij zijn vanzelfsprekend bereid u alle verdere informatie te verstrekken.

U bent van harte welkom om, met uw kind(eren), een kijkje te komen nemen in onze school.

 

Documenten
Hier kunt u de schoolgids 2017-2018 downloaden

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.