Team

Wie werken er aan onze school

 

Directeur
Jaco Troost 
 
Interne begeleider
Sandra Lieben
 
Groepsleerkrachten
Christa Mansens-Heijne groep 1/2 coördinator VVE
Marga Pot groep 1/2
Marga Wubbels-Veldman groep 3/4 coördinator tussenschoolse opvang
Nicole Scheepstra groep 3/4
Mathilde Dusink groep 5/6
Eddy Opheikens grope 5/6 / gymleerkracht coördinator ‘Gezond Bewegen’
Sjef Kersse groep 7/8
 
Contactpersoon
Sjef Kersse
 
Vakleerkracht gymnastiek
Eddy Opheikens
 
Humanistisch vormingsonderwijs
Hilke Ubbens