Overblijfregeling tussenschoolse opvang

 

 • Het overblijven van leerlingen tussen 12.00 - 13.00 uur is als volgt geregeld:
 • De kosten voor het overblijven zijn € 1,50 per keer.

 • Voor de leerlingen die regelmatig overblijven is er een maandkaart. Het is de bedoeling dat er dan achteraf betaald wordt, omdat we dan precies kunnen uitrekenen hoeveel er betaald moet worden. Aan het einde van iedere maand maken we een kopie van de maandkaart met een berekening van de kosten. Deze brief wordt dan meegegeven aan uw kind.

 • De belangrijkste regel voor de leerlingen: LUISTER NAAR DE OVERBLIJFKRACHT.
 • Als een kind over moet blijven, dient dit een dag van tevoren te worden gemeld bij de groepsleerkracht. In uiterste noodzaak kan op de dag zelf vóór 8.30 uur gebeld worden.
 • De schoolleiding en de M.R. worden 1 keer per jaar op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven.
 • Het geld dat wordt ontvangen, wordt gebruikt om vergoedingen aan de overblijfkracht te geven. Ook wordt het speelgoed hiervan bekostigd. Dit in overleg met de directeur.
 • Het overblijven is van 12.00 tot 13.00 uur, hierna eindigt de verantwoordelijkheid van het overblijfteam.
 • Eten en drinken wordt door de leerlingen zelf meegenomen. Bekers en trommeltjes dienen voorzien te zijn van de naam van de kinderen.
 • In het overblijflokaal staan de tafeltjes en stoeltjes in groepen. De kinderen beginnen gezamenlijk met het eten en zitten bij elkaar. Voor het eten moeten ze hun handen wassen. Ze wachten op elkaar voordat ze gaan spelen.
 • De schoolregels zijn onverminderd van kracht, er zal tijdens de pauze alleen gebruik gemaakt worden van de daarvoor aangewezen ruimte, andere lokalen mogen niet gebruikt worden. Er wordt niet door de school gerend.
 • De kinderen die overblijven kunnen om beurten gevraagd worden de vloer te vegen en de tafeltjes af te nemen.
 • Een E.H.B.O.-doos is aanwezig.
 • Bij goed weer gaan de kinderen onder begeleiding van de overblijfkracht naar buiten. Ze mogen niet van het schoolplein af en niet fietsen.
 • De kinderen zijn verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. De overblijfkracht is door de gemeente tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (W.A.) verzekerd. Indien er leerlingen zijn die problemen geven, wordt er zo nodig contact opgenomen met de ouders/verzorgers en het wordt besproken met de desbetreffende leerkracht.
 • Regelmatig zal de overblijfwerkgroep vergaderen om de gang van zaken te bespreken.
 • Bij ziekte van de overblijfkracht wordt er zo snel mogelijk voor vervanging gezorgd.
 • De leerlingen die overblijven vallen onder de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afgesloten door het bevoegd gezag. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.